Sabtu, 09 Juli 2011

Teknik Penilaian Kls XI

TEKNIK PENILAIAN 


  Mata Pelajaran : Biologi
  Kelas/Sem.        : XI / 1 (satu)                                                                                      
NO
Kompetensi yang Diuji / Pokok Bahasan
Teknik Penilaian yang Digunakan
Tes
Pengamatan
Penugasan
Tgs Tak Terstruktur
1
Biologi Sel
ü  
ü   


2
Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan
ü  
ü   
ü   

3
Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan
ü  
ü   

ü   
4
Sistem gerak manusia
ü  

ü   

5
Sistem Transportasi pada Hewan dan  Manusia
ü  
ü   
ü   

6
Sistem Pencernaan Makanan
ü  
ü   
ü   

7
Sistem Pernapasan
ü  
ü   

ü   
8
Sistem Ekskresi
ü  

ü   

9
Sistem Regulasi pada manusia
ü  

ü   

10
Sistem Reproduksi pada Manusia
ü  

ü   

                            

Tidak ada komentar:

Posting Komentar